MeteoBadia


Aquest blog pretén donar a conèixer les dades meteorològiques sobre el municipi de Badia del Vallès, Catalunya i de la Península